Dommedag er her

piratebay1Dom er falt i Pirate Bay-saken, og alle de fire tiltalte er dømt. Men hva vil det bety for fildeling og opphavsrett? Vil dommen i det hele tatt få noen betydning, så lenge den ankes og det fortsatt er massevis av lignende tjenester å finne på nettet? Og hva er de tiltalte egentlig dømt for?

Ett års fengsel på hver av dem for medvirkning til brudd på opphavsrettsloven, og solidarisk, samlet inndragning av 30 millioner som «skadestånd» og «ersättning» til plate- og filmselskaper. Disse igjen må formodes å betale opphavsmennene sin del av kaka – om de i det hele tatt får noen penger. (Her er dommen som 408 KB PDF), Dessuten beholdes inndratt datautstyr m.m., samt diverse beslag av narkotika og «hälsofarliga varor» inntil rettskraftig dom foreligger. Dommen blir anket.

Få kommer til å snufse en tåre på vegne av de fire. Men dommen gjør det åpenbart at det ikke hersker klarhet rundt lovgivningen som berører fildeling, nettrafikk, opphavsrett og privat, lovlig kopiering. Forbrukerne trenger klarere rettigheter til opphavsrettsbeskyttet materiale de kjøper eller erhverver lovlig på annet vis, og opphavsmenn trenger bedre sikkerhet for at ulovlig spredning av deres verker blir påtalt og stoppet.

The Pirate Bay har pekt nese til opphavsretten og til myndighetene, og åpenbart hatt til hensikt å gjøre det enkelt å spre opphavsrettslig beskyttet materiale. Stockholm tingsrett har dessuten funnet at de tiltalte har tjent gode penger på denne virksomheten, så det er ingen grunn til å gjøre helter av dem eller å se på dem som idealister. Fildeling blir heller ikke stoppet selv om TPB-gutta må sone. Alternativene yngler, og det hele stoppes ikke uten at både forbrukere og opphavsmenn får ivaretatt sine interesser bedre gjennom lovgivning og praksis. Og det uten at vi får et enda mer overvåket samfunn, der vanlige borgere mistenkeliggjøres bare de bruker de samme kanalene til lovlig informasjonsutveksling som noen belaster med ulovlig bruk.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment