Den objektive journalist finnes ikke

Den objektive journalist finnes ikke, og folk bør sky den som påstår å være det.

Hverken objektive journalister eller objektiv journalistikk finnes. Såpass ærlige bør vi journalister være at vi ikke forfekter at objektivitet er mulig. Å etterstrebe «objektiv journalistikk» er en illusjon, og derfor farlig å gjøre krav på. Selv som et utopisk mål.

Det er ikke bare en del av journalistikken, men også en del av den menneskelige natur, å tolke alle sanseinntrykk og ytringer. Vi kan rett og slett ikke forholde oss objektivt til noe, hverken som avsender eller mottaker.

Derfor vinkler vi alltid, og det vi publiserer, vil alltid oppfattes å ha en vinkling, ut fra den sammenhengen det blir mottatt. Det er ikke farlig, det er en del av premissene for å kommunisere.

Med den vissheten pålegger det oss et spesielt ansvar for å balansere stoffet vi publiserer. Objektivt kan det ikke bli, men det er vårt ansvar å skape balanse i informasjonstilfanget vi formidler. Det gjør vi både ved å la ulike virkelighetsoppfatnbinger komme til orde, motstridende meninger og tilsvar til de subjektive ytringene.

Men balansert journalistikk fordrer også at journalisten våger å flagge sitt eget ståsted, selv om vi ikke behøver å mene i hytt og pine. Først da har mottakeren forutsetning for å forstå måten vi vinkler stoffet på, og trekke sine egne konklusjoner.

Men fri oss fra objektiviteten.

(Dette blogginnlegget er en utdypet kommentar til diskusjonen etter en sak i Journalisten.no)

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment