E-bøker har store mangler

Med de rammebetingelsene og den teknologien som e-bøker har i dag, finnes det ikke noe potensial utover et smalt nisjeprodukt. De fleste bøker i dag er sakprosabøker, og en stor andel av disse er avhengig av fargebilder for å kunne overføres til e-bokformat.

To ting må på plass for at e-bøker i Norge skal bli “mainstream”:

  1. En åpen standard, uavhengig av maskinplattform, for innhold (PDF?)
  2. Lesebrett som kan brukes til mer enn å lese bøker, som har farger og lyd, mulighet for video og vanlige applikasjoner muliggjort via trådløst bredbånd. Disse må ikke være avhengige av å kobles til datamaskiner for å laste ned innholde, men må kunne kommunisere med datamaskiner uansett standard.

Kort sagt: lesebrett må bli bærbare multimedieenheter med god lesbarhet, og både innhold og leser være basert på åpne standarder.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment