Kulturministeren overbeviser ikke

MB-Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt svarer i ukens utgave av Morgenbladet på kritikken mot departementets avslag på å støtte videre drift av Store norske leksikon – eller rettere: kritikken av argumentasjonen som lå bak avslaget.

Hun overbeviser ikke. Tvert imot kommer hun med en argumentasjon som styrker kritikerne ytterligere når hun sammenligner støtte til et nasjonalt leksikon med hvilken som helst annen kulturstøtte, til film, media eller musikk. «Hvis vi skal støtte norske leksikon må vi i tilfelle etablere et
regelverk hvor vi likebehandler alle aktører som vil drive leksikon.»

Her skifter hun retning etter vinden. Staten har allerede gått tungt inn i et oppslagsverk uten anbud eller konkurranse: Norsk ordbok 2014. Her legger staten ned millioner av kroner over en lang årrekke til å dokumentere nynorsk språk, mens tilsvarende dokumentasjon av bokmål får smuler fra det offentlige.

Norsk ordbok 2014 er et viktig verk, men det viser også at staten hittil ikke har håndhevet noe prinsipp om å sette kulturpolitiske satsninger ut på anbud eller laget likeverdige støtteordninger der departementet vil satse kulturpolitisk. Derfor er kulturministerens nei til støtte og svar på kritikken en klar dokumentasjon på at hun har slått høyre om, og definert et nytt paradigme i kulturpolitikken. Eller også at kulturministeren ikke synes det er en kulturpolitisk oppgave å finansiere et kvalitetssikret kunnskapsverk.

I begge tilfeller har hun med sin forklaring til vedtaket gitt kritikerne rett.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment