Ikke sensur, men forretningspolicy

Kampanje.com

Dagbladets redaktør klager sin nød til bransjeorganet Kampanje.com over at Apple har en forretningspolicy i sin nettbutikk for medieinnhold. Han skyter imidlertid over målet når han hevder at dette innebærer et uakseptabelt inngrep i redaktøransvaret. Ingen som selger medieinnhold har plikt til å selge alt utgiverne vil pøse ut i markedet.

Kampanje.com skriver:

Dagbladet-redaktør Lars Helle håper det kommer nye produkter som overgår Apples iPad. Han vil også avvise det han kaller uakseptalt inngrep i redaktøransvaret.

Helle har selvsagt rett i at det er uheldig at et amerikansk selskap skal dominere distribusjonen av elektroniske medier, men det er nettopp det som er poenget her, vi snakker hverken om innblanding i redaktøransvar eller utilbørlig “sensur” av innhold.

Det står selvsagt alle medier fritt å levere det innholdet redaktøren vil utgi, men publikasjonene har alltid måttet leve med selgeres og distributørers eventuelle grenser for hva de ønsker å selge eller distribuere. Særlig avisene har hatt et distribusjonsnett de selv har kontrollert, men også løssalgsaviser og tidsskrifter har nytt godt av at norske distributører generelt blander seg lite inn i innholdet i publikasjonene de selger. Det har likevel skjedd, både at f.eks. Narvesen har sladdet bilder eller stoppet enkeltutgaver, og det skjer både hos Narvesen og i enkeltutsalg at titler og enkeltutgaver nektes solgt.

Hverken Narvesen, kiosken på hjørnet eller Apple har plikt til å selge innhold de ikke kan akseptere, eller produkter de ikke finner forretninsgmessig forsvarlig å selge. Så lenge en publikasjon velger Apples kanal som salgskanal, må de leve med Apples policy, men de står selvsagt fritt til å forhandle om vilkåret i avtalene. De står like fritt til å distribuere innholdet på andre måter.

Realiteten i dette er at utgiverne i det elektroniske markedet ikke er i nærheten av å ha den kontrollen over distribusjon som de har hatt i det lokale markedet for papirutgaver eller web-utgaver. Når mange av dem ser fordelene i å bruke Apples e-butikk som salgskanal, møter de en global salgskanal med helt andre kulturelle, økonomiske og forretningsmessige interesser enn Narvesen/Bladcentralen og egendistribusjonen de er vant med.

Kanskje trenger vi et alternativt distribusjonssystem, men det er ikke gitt at leserne vil ha fordel av at det drives av utgiverne og ikke av Apple. Det kan også tenkes andre alternativer.

Uansett kanal, det er likevel tøv å snakke om at salgskanalen griper inn i redaktøransvaret. Hvis redaktørene vil gjøre innholdet tilgjengelig på annen måte, står det dem fritt. Apple er bare en vanlig, om enn gigantisk, butikk, som har full rett til å inngå de avtaler de måtte ønske.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment