Upålitelige kameratester

Dagbladets kameratest under kritikk

Dagbladets kameratest under kritikk

Dagbladet presterte søndag 7. mai 2006 å trykke et hittil lavmål av «kameratest» over to sider. Artikkelen er enda et eksempel på at enkelte medier stiller svært lave krav til troverdighet og faglige standarder i det man kaller «forbrukerjournalistikk».

Sammen med kollega Kai Thon, utgiver og redaktør av nettstedet Digit.no, forfattet jeg et åpent brev til Dagbladet, Fotorådet og Fotorådets informasjonssjef, Knut Førsund. Dagbladets test ble også gjengitt på Dagbladet no, men der ble teksten endret slik at de i det minste oppga kilde. Det var tidsskriftet HjemmePC som hadde publisert testen. Hvem som har utført den, vet vi fremdeles ikke noe om. Testen er usignert, og for alt vi vet, kan bladet ha kjøpt den inn fra andre.

Testen avslører at den som har skrevet den, neppe besitter den fagkunnskapen man bør forvente av en som foretar en seriøs test av forbrukerartikler. Dessuten  finnes det ingen henvisning til hvilke kriterier som ligger til grunn for bedømmelsen, hva som er testet, hvordan man har testet eller hvilke konkrete testresultater man har kommet fram til. Det reduserer testen til en verdiløs smaksytring, noe enhver forbruker selv kan gjøre like godt. Og betydelig mer relevant for sitt eget behov.

Blant feilene i testen er unøyaktige spesifikasjoner. Casio Exilim EX Z-600 (bladet har heller ikke fått produktnavnet korrekt) oppgis til å ha 5 megapiksler (det har faktisk seks). De skriver kameramerket Ricoh konsekvent feil (HjemmePC skriver «Richo»), de oppgir at Olympus µ Digital 800 kan bruke ISO 1600 uten å opplyse at du ved ISO 800 og 1600 bare har 3 megapiksler til rådighet, de sprer begrepsforvirring «minste blenderåpning ved tele er f13,1, noe som er overraskende mye…» (en blenderåpning er en brøk og angis som f.eks. f/13, f:13 eller f= 1:13 – jo større tall under brøkstreken, dess mindre er tallet, ikke større – eller «mye»).

I tillegg til en lang rekke slurve- og skrivefeil, og flere eksempler på at bladet har misforstått tekniske data eller funksjoner, avslører bladet sin inkompetanse ved å gjøre et nummer ut av bildebrikkens størrelse uten  å forstå hva det innebærer: For det første angir de bildebrikkens størrelse feil. Testkameraene har to typer bildebrikker, hhv. 1/1,8″ og 1/2,5″. Bladet har rett og slett brukt en kalkulator til å regne om tommer til millimeter, men dette er typebetegnelser, ikke de egentlige målene. Typebetegnelsene stammer fra den gang videokameraer hadde katoderør (digitalkameraenes forløpere var videokameraene), som ble oppgitt etter rørets diameter. Kun en del av denne diameteren kunne brukes til opptak, og denne bevenelsen brukes fortsatt på bildebrikker selv om katoderørene for lengst er borte. Således er en 1/1,8″ bildebrikke 9 mm (diagonalt målt) stor, ikke 14,1 mm som HjemmePC og Dagbladet skriver, og en 1/2,5″ bildebrikke er 7,2 mm stor, ikke 10,2 slik det står i testen. En grei forklaring på hva dette innebærer, kan du finne her.

Hver for seg ville det meste av dette vært småfeil, men totalt gir det et klart bilde av en test som ikke er opgaven voksen, og dermed faller fagmessig gjennom. De forbrukere som kjøper HjemmePC eller Dagbladet for å få råd før de kjøper digitalkamera, blir derfor holdt for narr. De blir lovet en test (underforstått en uhildet utprøving som finner objektive egenskaper), men blir avspist med subjektiv synsing uten presentasjon av fakta. Også vi som tester, kan være subjektive, men vi må klart skille mellom hva som er objektive funn og våre egne oppfatninger. Altså, som ellers i pressen, mellom fakta og kommentarer. Det gjør ikke hverken HjemmePC eller Dagbladet her, og derfor er de heller ikke troverdige. En kritikk som for øvrig kunne rettes mot mange andre lignende «tester». Sannsynligvis også mot mange andre typer produkter enn digitalkameraer, hvis metodene for andre tester er like lemfeldige.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment