Kongebilde-kritikken

Kongebilder

(Postet som debattinnlegg på nettstedet til Fotografiens Hus som svar på Hans Jørgen Bruns krtikk av Sølve Sundsbøs kongebilder).

Denne kritikken er nå blitt rikssynsermat, og har fått en oppmerksomhet den ikke fortjener. Det handler selvsagt om oppdragsgiveren, ikke fotografen. Og oppdragsgiveren selv sier de er fornøyde.

Ingen fag eller kompetanseområder utvikler seg uten at noen bryter de formelle reglene. Skulle alle holdt seg til klassiske regler, ville vi fått en grå verden av minste felles multiplum-fotografier der generasjon etter generasjon reproduserer de samme grepene til hele faget blir marginalisert.

Da Beethoven revolusjonerte musikken for 200 år siden manglet han mye grunnleggende fagkunnskap som man på den tiden mente var obligatorisk. Han ble kritisert på formelt grunnlag av komponister som i dag er glemt.

Å fotografere de kongelige gir kanskje ikke verdens største spillerom, rent kreativt. Desto tøffere er det når bildene utfordrer de vedtatte sannheter og kunden likevel er fornøyd. Du får liksom ikke kongeparet til å ta et teigensk splitthopp foran kameraet. Innenfor snevre rammer er det likevel mulig å sprenge noen små grenser.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

Be first to comment