Medier

Dobbeltmoralen i Venstres opphavsrettspolitikk

Et sterkt vern om åndsverk og immaterielle rettigheter innebærer at opphavsmenn selv suverent rår over sine verk, når og hvordan verkene skal gjøres tilgjengelige, hva det skal koste å benytte seg av verkene eller kopiere dem, og hvem som evt. skal gis lov til å distribuere dem.

Med Venstres forslag om fri fildeling «for ikke-kommersiell bruk», fratas opphavsmennene råderetten over sine verker. Forslaget innebærer en utvidelse av den private kopiretten fra å gjelde i nære realasjoner, til å gjelde ubegrenset fildeling så lenge man ikke tjener penger på andres åndsverk.

Mens vi venter på dommedag

I morgen, 17. april, feller Stockholm tingrett sin dom i Pirate Bay-saken. Dommen blir nok anket uansett utfall, og vil neppe få noen umiddelbar direkte virkning. Men indirekte vil diskusjonene rundt rettsaken og dommen påvirke både politikken og fremtidige forretningsmodeller for publisering av digitale medier.

Konflikter om opphavsrett og vederlag

Her i landet har vi utviklet et høyt bevissthetsnivå når det gjelder opphavsrett til åndsverk, ikke minst takket være Kopinors arbeid i mer enn 25 år for opphavsmennenes rett til vederlag for kopiering av sine arbeider, det vi kaller vederlag for sekundærbruk.

Retorikk og etikk

Hva har ei rotte (eller en rotte som det heter i Bergen) med Statsministerens kontor å gjøre? Eller med Siv Jensen i Fremskrittspartiet? Kanskje mer enn man ved første øyekast skulle tro, takket være en skipslast med rotter som ankom Bergen en sommerdag i 1349, og den danske retorikkspesialisten Jens Elmelund Kjeldsen, som kom til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen nesten 650 år senere.

Mullaher i Kristiansand?

Akkurat nå som vi trodde vi var sluppet greit unna i saken om de famøse Muhammed-tegningene, fordi vi både har vernet om ytringsfriheten og fått gehør for at vi ikke som nasjon ønsker å fornærme noen, blir vi minnet om at det er nok grums på vår egen dørterskel. Døren kan snart ikke kan lukkes hvis vi ikke feier litt bedre.