mars, 2010

Sykehus

Språk er avmakt

Tre pasienter har trolig fått forkortet levetiden på grunn av rot ved Sykehuset Asker og Bærum. – Dette må aldri…