Mediepolitikk

Hvorfor går nettavisene i skyttergravene når Per Kristian Foss påpeker at det er papiravisene som hittil har bidratt mest til samfunnsviktig journalistikk?

Tar nettavisene kritikk?

Publisert på Journalisten.no 21.04.2010 Siden de første norske nettavisene ble introdusert for femten år siden, har journalistikken i papiravisene utviklet…

Dobbeltmoralen i Venstres opphavsrettspolitikk

Et sterkt vern om åndsverk og immaterielle rettigheter innebærer at opphavsmenn selv suverent rår over sine verk, når og hvordan verkene skal gjøres tilgjengelige, hva det skal koste å benytte seg av verkene eller kopiere dem, og hvem som evt. skal gis lov til å distribuere dem.

Med Venstres forslag om fri fildeling «for ikke-kommersiell bruk», fratas opphavsmennene råderetten over sine verker. Forslaget innebærer en utvidelse av den private kopiretten fra å gjelde i nære realasjoner, til å gjelde ubegrenset fildeling så lenge man ikke tjener penger på andres åndsverk.