Politikk

Kvinner med kniv

100 Høyre-kvinner på bøllekurs fikk hver sin kniv for «å kvesse» holdninger og argumenter foran nominasjonskampen, skriver Aftenposten. De vil…

Sykehus

Språk er avmakt

Tre pasienter har trolig fått forkortet levetiden på grunn av rot ved Sykehuset Asker og Bærum. – Dette må aldri…

Kvalt av valget

Valgurnene er åpnet her i byen, og i dag er selve valgdagen. Er det noe poeng å stemme, egentlig? Gjør…

Dobbeltmoralen i Venstres opphavsrettspolitikk

Et sterkt vern om åndsverk og immaterielle rettigheter innebærer at opphavsmenn selv suverent rår over sine verk, når og hvordan verkene skal gjøres tilgjengelige, hva det skal koste å benytte seg av verkene eller kopiere dem, og hvem som evt. skal gis lov til å distribuere dem.

Med Venstres forslag om fri fildeling «for ikke-kommersiell bruk», fratas opphavsmennene råderetten over sine verker. Forslaget innebærer en utvidelse av den private kopiretten fra å gjelde i nære realasjoner, til å gjelde ubegrenset fildeling så lenge man ikke tjener penger på andres åndsverk.

Retorikk og etikk

Hva har ei rotte (eller en rotte som det heter i Bergen) med Statsministerens kontor å gjøre? Eller med Siv Jensen i Fremskrittspartiet? Kanskje mer enn man ved første øyekast skulle tro, takket være en skipslast med rotter som ankom Bergen en sommerdag i 1349, og den danske retorikkspesialisten Jens Elmelund Kjeldsen, som kom til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen nesten 650 år senere.